Loại sản phẩm
Nhà cung cấp
Gạch Vỉ / Gạch Viên
Kích thước (Rộng x Dài)
new
GẠCH TRANG TRÍ VIỆT NHẬT HBK

GẠCH TRANG TRÍ HBK

750.000 đ/MM
-0,1% new
GẠCH TRANG TRÍ VIỆT NHẬT GBT

GẠCH TRANG TRÍ GBT

18,5 đ/MM 18,5 đ/MM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 311

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 310

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 309

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 308

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 306

225.000 đ/CM
new
Gạch trang trí, gạch ốp tường, gạch dán tường, gạch lát nền

Gạch Việt Nhật XMC 9922

305.000 đ/m2
new
Gạch trang trí, gạch ốp tường, gạch dán tường, gạch lát nền

Gạch Việt Nhật XMC 9920

305.000 đ/m2
new
Gạch trang trí, gạch ốp tường, gạch dán tường, gạch lát nền

Gạch Việt Nhật SKC 7508

435.000 đ/m2
new
GẠCH TRANG TRÍ VIỆT NHẬT HBK

GẠCH TRANG TRÍ HBK

750.000 đ/MM
-0,1% new
GẠCH TRANG TRÍ VIỆT NHẬT GBT

GẠCH TRANG TRÍ GBT

18,5 đ/MM 18,5 đ/MM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 311

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 310

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 309

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 308

225.000 đ/CM
new
GẠCH TRANG TRÍ PHỐ GẠCH

GẠCH TRANG TRÍ PR 306

225.000 đ/CM
new
Gạch trang trí, gạch ốp tường, gạch dán tường, gạch lát nền

Gạch Việt Nhật XMC 9922

305.000 đ/m2
new
Gạch trang trí, gạch ốp tường, gạch dán tường, gạch lát nền

Gạch Việt Nhật XMC 9920

305.000 đ/m2
new
Gạch trang trí, gạch ốp tường, gạch dán tường, gạch lát nền

Gạch Việt Nhật SKC 7508

435.000 đ/m2