Chính sách giao hàng

Giao hàng: Khi hàng được chuyển giao đến Quý khách, vui lòng kiểm tra thật kỹ sản phẩm, sau đó hoàn tất việc thanh toán và ký xác nhận với nhân viên giao hàng. Quý khách vui lòng giữ lại biên lại vận chuyển, đơn giao hàng để kiểm tra và tiện cho việc Bảo hành sau này.

1. Khu vực Hồ Chí Minh

  • Miễn phí vận chuyển trong khu vực nội thành TP.HCM và các vùng trong vòng bán kính 20km tính từ Trung tâm thành phố, với đơn hàng > 10.000.000 VNĐ.
  • Thời gian giao hàng từ 180 phút đến 24h sau khi Quý khách đặt hàng. Tùy thuộc vào khoản cách địa lý.

2. Khu vực Đồng Nai

  • Miễn phí vận chuyển trong khu vực nội thành Biên Hòa và các vùng trong vòng bán kính 20km tính từ Trung tâm thành phố, với đơn hàng > 10.000.000 VNĐ.
  • Thời gian giao hàng từ 180 phút đến 24h sau khi Quý khách chốt đơn hàng. Tùy thuộc vào khoản cách địa lý.

3. Khu vực Hà Nội

  • Miễn phí vận chuyển trong khu vực nội thành TP Hà Nội và các vùng trong vòng bán kính 20km tính từ Trung tâm thành phố, với đơn hàng > 10.000.000 VNĐ.
  • Thời gian giao hàng từ 180 phút đến 24h sau khi Quý khách chốt đơn hàng. Tùy thuộc vào khoản cách địa lý.

4. Khu vực Đà Nẵng

  • Miễn phí vận chuyển trong khu vực nội thành TP. Đã Nẵng và các vùng trong vòng bán kính 20km tính từ Trung tâm thành phố, với đơn hàng > 10.000.000 VNĐ.
  • Thời gian giao hàng từ 180 phút đến 24h sau khi Quý khách chốt đơn hàng. Tùy thuộc vào khoản cách địa lý.

5. Các tỉnh thành khác trên cả nước

  • Thời gian giao hàng từ 1 ngày đến 3 ngày sau khi Quý khách chốt đơn hàng hàng. Tùy thuộc vào khoản cách địa lý.
  • Tùy thuộc vào khoản cách địa lý và số lượng hàng hóa mà chi phí giao hàng thay đổi. Phố gạch sẽ thống nhất với Quý khách về chi phí này với mức hợp lý nhất.